Opheffing POVL

Het bestuur van de Provinciale Ondersteuning Vrijwilligerswerk Limburg (POVL) heeft besloten om zich ingaande 1 januari 2022 op te heffen.

Sinds 1985 heeft POVL de lokale Vrijwilligerscentrales ondersteund door belangenbehartiging, kennisdeling en -uitwisseling, het delen van landelijke ontwikkelingen en het opzetten van specifieke projecten voor bepaalde doelgroepen. De laatste jaren constateren we, dat de lokale ondersteuning van vrijwilligerswerk op een andere manier wordt georganiseerd. Waren er in 2014 nog 27 Vrijwilligerscentrales in Limburg, inmiddels is dat aantal teruggelopen naar 12.

Dat de ondersteuning van het vrijwilligerswerk (breed) minder zichtbaar is geworden, was voor ons reden te meer om hier blijvend aandacht voor te vragen en onze ondersteunende rol te blijven vervullen. Echter, in de praktijk blijkt, dat functies en taken zijn verschoven, prioriteiten zijn verlegd en daarmee samenhangend de opdrachten van gemeenten rondom de uitvoering van vrijwilligersbeleid op lokaal niveau zijn veranderd.

Het werd steeds lastiger om gezamenlijke kansen en mogelijkheden te zien en deze op te pakken. Daarvoor zijn de lokale verschillen op dit moment te groot en is de positionering van vrijwilligerscentrales te marginaal.

Nu er zo weinig centrales over zijn en de animo om gezamenlijk op te trekken ook is teruggelopen heeft een stichting als waar wij voor staan weinig meerwaarde meer. Informatie omtrent landelijke ontwikkelingen kunnen rechtstreeks gehaald worden bij landelijke organisaties zoals het NOV en Movisie, met wie wij jarenlang op een prettige manier hebben samengewerkt.  

Tijden veranderen, evenals behoeftes en we moeten niet bang zijn daarop te anticiperen.

Wij danken u allen voor de prettige manier van samenwerking en wensen u alle goeds in de toekomst.

Het bestuur van POVL

Joep Kleinen, Kees van Kemenade, Tiny Valckx en Vincent Gussenhoven.