Nieuws

Laaggeletterdheid

Door POVL is tijdens een van haar bijeenkomsten aandacht besteed aan laaggeletterdheid. Gerard Linders van Stichting ABC heeft een presentatie rond dit thema verzorgd. Vanuit de praktijk kon hij duidelijk aangeven wat er in het werkveld nodig is om laaggeletterdheid te signaleren. Ook de rol en (on)mogelijkheden van vrijwilligerscentrales kwam hierbij aan de orde. Er komt […]

Handreiking vrijwilligerswerk door vluchtelingen

Handreiking vrijwilligerswerk door vluchtelingen: lees er meer over. Tips en aandachtspunten voor maatschappelijke organisaties, raak geïnspireerd! Het is een handreiking over vrijwilligerswerk door vluchtelingen, het afgelopen jaar uitgebracht door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De informatie is tot stand gekomen in samenwerking met UWV, Vrijwilligers Centrale Amsterdam, Vrijwilligerscentrale Nijmegen, Vrijwilligers Centrale Regio Alkmaar, […]

Matchen op vrijwilligerswerk

Het NOV, het ministerie van SZW en het COA hebben gezamenlijk diverse bijeenkomsten georganiseerd waarbij vrijwilligerswerk door asielzoekers en statushouders centraal stond. Hierbij een Presentatie van de afdeling arbeidsjuridische dienstverlening van het UWV, waarbij de verklaring vrijwilligerswerk centraal stond.       

Vluchtelingen en statushouders

Tijdens een uitwisselingsbijeenkomst zijn er ervaringen gedeeld van eenieder rond (de integratie van) vluchtelingen en statushouders. Vanuit de AZC’s in Heerlen en Sweikhuizen zijn de Aan de Slag projecten gestart. De coördinerende rol wordt door de vrijwilligerscentrales van Heerlen (Alcander) en Sittard-Geleen (Partners in Welzijn) vervuld. Vanuit Pharos zijn landelijke ervaringen gedeeld. Er zijn ideeën […]

Ouderenparticipatie

Een van de thema’s, die in 2017 aan de orde zijn gekomen is ouderenparticipatie. In het kader van een door het Nationaal Programma Ouderen gesubsidieerd project, zijn er vele gesprekken met ouderen, gemeenten en (zorg)professionals gevoerd. Deze gesprekken stonden in het teken van het versterken van ouderenparticipatie rondom wijk- en buurtgerichte projecten, inclusief de samenwerking […]

Inspiratie bijeenkomst LEADER, kom je ook?

Inspiratie bijeenkomst leefbare dorpen en landschap.  Goed plan? LEADER helpt mee! De Vereniging Kleine Kernen Limburg (VKKL) organiseert twee keer per jaar een inspiratie bijeenkomst. Actieve burgers die met een initiatief bezig zijn inspireren elkaar. De inspiratiebijeenkomst is een samenwerking tussen LEADER Zuid-Limburg en VKKL. Dorpsraden, verenigingen, individuen en ondernemers die werken aan de leefbare […]

Aan de Slag, integratie van asielzoekers door vrijwilligerswerk

Aan de Slag is een succesvolle methode om bewoners van asielzoekerscentra te betrekken bij vrijwilligerswerk. Voor vluchtelingen is het van belang dat ze integreren in onze samenleving. Dat lukt door de Nederlandse taal te leren, maar zeker ook door contacten te leggen met autochtone Nederlanders. Vluchtelingen willen en kunnen iets betekenen voor onze samenleving. Dit kan […]

Wat doe jij nu eigenlijk?

Op zaterdag 26 november vindt in ‘t Paradies in Roermond de jaarlijkse MO-bijeenkomst plaats. Dit wordt georganiseerd door een aantal provinciale Maatschappelijke Organisaties; deze keer zitten Speeltuinwerk Limburg, Stichting Mentorschap Limburg, Scouting Limburg en Stichting de Pijler in de organisatie.   Voor iedereen, die geïnteresseerd is in vrijwilligers, vrijwilligerswerk en vrijwilligersorganisaties: het belooft een interessante […]

Wij dragen vrijwilligerswerk een warm hart toe!

Vrijwilligers zijn een bron van participatie. Met het oog op de komende Tweede Kamerverkiezingen heeft het NOV 5 essentiële participatie voorstellen gedaan: Iedereen moet vrijwilligerswerk kunnen doen Vrijwilligerswerk moet altijd voor iedereen sociaal veilig zijn Leg de basis voor consistent en samenhangend overheidsbeleid Erken de waarde van vrijwilligerswerk voor de samenleving Creeer meer maatschappelijke impact […]