Nieuws

Matchen op vrijwilligerswerk

Het NOV, het ministerie van SZW en het COA hebben gezamenlijk diverse bijeenkomsten georganiseerd waarbij vrijwilligerswerk door asielzoekers en statushouders centraal stond. Hierbij een Presentatie van de afdeling arbeidsjuridische dienstverlening van het UWV, waarbij de verklaring vrijwilligerswerk centraal stond.       

Vluchtelingen en statushouders

Tijdens een uitwisselingsbijeenkomst zijn er ervaringen gedeeld van eenieder rond (de integratie van) vluchtelingen en statushouders. Vanuit de AZC’s in Heerlen en Sweikhuizen zijn de Aan de Slag projecten gestart. De coördinerende rol wordt door de vrijwilligerscentrales van Heerlen (Alcander) en Sittard-Geleen (Partners in Welzijn) vervuld. Vanuit Pharos zijn landelijke ervaringen gedeeld. Er zijn ideeën […]

Ouderenparticipatie

Een van de thema’s, die in 2017 aan de orde zijn gekomen is ouderenparticipatie. In het kader van een door het Nationaal Programma Ouderen gesubsidieerd project, zijn er vele gesprekken met ouderen, gemeenten en (zorg)professionals gevoerd. Deze gesprekken stonden in het teken van het versterken van ouderenparticipatie rondom wijk- en buurtgerichte projecten, inclusief de samenwerking […]

Inspiratie bijeenkomst LEADER, kom je ook?

Inspiratie bijeenkomst leefbare dorpen en landschap.  Goed plan? LEADER helpt mee! De Vereniging Kleine Kernen Limburg (VKKL) organiseert twee keer per jaar een inspiratie bijeenkomst. Actieve burgers die met een initiatief bezig zijn inspireren elkaar. De inspiratiebijeenkomst is een samenwerking tussen LEADER Zuid-Limburg en VKKL. Dorpsraden, verenigingen, individuen en ondernemers die werken aan de leefbare […]

Aan de Slag, integratie van asielzoekers door vrijwilligerswerk

Aan de Slag is een succesvolle methode om bewoners van asielzoekerscentra te betrekken bij vrijwilligerswerk. Voor vluchtelingen is het van belang dat ze integreren in onze samenleving. Dat lukt door de Nederlandse taal te leren, maar zeker ook door contacten te leggen met autochtone Nederlanders. Vluchtelingen willen en kunnen iets betekenen voor onze samenleving. Dit kan […]

Wat doe jij nu eigenlijk?

Op zaterdag 26 november vindt in ‘t Paradies in Roermond de jaarlijkse MO-bijeenkomst plaats. Dit wordt georganiseerd door een aantal provinciale Maatschappelijke Organisaties; deze keer zitten Speeltuinwerk Limburg, Stichting Mentorschap Limburg, Scouting Limburg en Stichting de Pijler in de organisatie.   Voor iedereen, die geïnteresseerd is in vrijwilligers, vrijwilligerswerk en vrijwilligersorganisaties: het belooft een interessante […]

Wij dragen vrijwilligerswerk een warm hart toe!

Vrijwilligers zijn een bron van participatie. Met het oog op de komende Tweede Kamerverkiezingen heeft het NOV 5 essentiële participatie voorstellen gedaan: Iedereen moet vrijwilligerswerk kunnen doen Vrijwilligerswerk moet altijd voor iedereen sociaal veilig zijn Leg de basis voor consistent en samenhangend overheidsbeleid Erken de waarde van vrijwilligerswerk voor de samenleving Creeer meer maatschappelijke impact […]

Movisie Nieuws

Interessante artikelen in de laatste mailing van Movisie! Onder andere informatie over sociale wijkteams: benut kennis en inzet van bewoners en: ‘Wie is de baas?’ een onderzoek naar machtsverhoudingen in de relatie tussen professionals, mantelzorgers en vrijwilligers. Thema’s die aansluiten bij onderwerpen, die tijdens de laatste POVL bijeenkomsten aan de orde waren.   

Movisie

Movisie is het landelijk kennisinstituut en adviesbureau voor het sociaal domein. Het sociaal domein verandert voortdurend. Dit zorgt voor andere verhoudingen tussen overheid, professionals en burgers. Movisie doet praktijkgerichte onderzoeken en geeft oplossingen voor nieuwe situaties die zich voordoen. Dit doet Movisie vanuit 5 actuele thema’s: Effectiviteit en vakmanschap, Actief Burgerschap, Inclusie en diversiteit, Huiselijk […]