Nieuws

Inspiratie bijeenkomst LEADER, kom je ook?

Inspiratie bijeenkomst leefbare dorpen en landschap.  Goed plan? LEADER helpt mee! De Vereniging Kleine Kernen Limburg (VKKL) organiseert twee keer per jaar een inspiratie bijeenkomst. Actieve burgers die met een initiatief bezig zijn inspireren elkaar. De inspiratiebijeenkomst is een samenwerking tussen LEADER Zuid-Limburg en VKKL. Dorpsraden, verenigingen, individuen en ondernemers die werken aan de leefbare […]

Aan de Slag, integratie van asielzoekers door vrijwilligerswerk

Aan de Slag is een succesvolle methode om bewoners van asielzoekerscentra te betrekken bij vrijwilligerswerk. Voor vluchtelingen is het van belang dat ze integreren in onze samenleving. Dat lukt door de Nederlandse taal te leren, maar zeker ook door contacten te leggen met autochtone Nederlanders. Vluchtelingen willen en kunnen iets betekenen voor onze samenleving. Dit kan […]

Wat doe jij nu eigenlijk?

Op zaterdag 26 november vindt in ‘t Paradies in Roermond de jaarlijkse MO-bijeenkomst plaats. Dit wordt georganiseerd door een aantal provinciale Maatschappelijke Organisaties; deze keer zitten Speeltuinwerk Limburg, Stichting Mentorschap Limburg, Scouting Limburg en Stichting de Pijler in de organisatie.   Voor iedereen, die geïnteresseerd is in vrijwilligers, vrijwilligerswerk en vrijwilligersorganisaties: het belooft een interessante […]

Wij dragen vrijwilligerswerk een warm hart toe!

Vrijwilligers zijn een bron van participatie. Met het oog op de komende Tweede Kamerverkiezingen heeft het NOV 5 essentiële participatie voorstellen gedaan: Iedereen moet vrijwilligerswerk kunnen doen Vrijwilligerswerk moet altijd voor iedereen sociaal veilig zijn Leg de basis voor consistent en samenhangend overheidsbeleid Erken de waarde van vrijwilligerswerk voor de samenleving Creeer meer maatschappelijke impact […]

Movisie Nieuws

Interessante artikelen in de laatste mailing van Movisie! Onder andere informatie over sociale wijkteams: benut kennis en inzet van bewoners en: ‘Wie is de baas?’ een onderzoek naar machtsverhoudingen in de relatie tussen professionals, mantelzorgers en vrijwilligers. Thema’s die aansluiten bij onderwerpen, die tijdens de laatste POVL bijeenkomsten aan de orde waren.   

Movisie

Movisie is het landelijk kennisinstituut en adviesbureau voor het sociaal domein. Het sociaal domein verandert voortdurend. Dit zorgt voor andere verhoudingen tussen overheid, professionals en burgers. Movisie doet praktijkgerichte onderzoeken en geeft oplossingen voor nieuwe situaties die zich voordoen. Dit doet Movisie vanuit 5 actuele thema’s: Effectiviteit en vakmanschap, Actief Burgerschap, Inclusie en diversiteit, Huiselijk […]

Reminder Thema bijeenkomst: ‘De vrijwilligerscentrale in de wijk/de wijk in?’

Vrijwilligerscentrales moeten (nog) breder kijken, gaan onderdeel uitmaken ‘van een groter geheel’; soms gaan ze op in zg. wijkteams of wordt er anderszins gedecentraliseerd. Generalistisch werken wordt belangrijker of wordt verwacht. Er vindt een verschuiving richting opbouwwerk en wijkteams plaats. Met deze ontwikkeling ontstaat ook de verschuiving van individueel naar collectief. Maar, individu (blijft) ook […]

Grenzen verkennen: wat mantelzorgers en vrijwilligers kunnen en mogen

Wat mogen mantelzorgers en vrijwilligers wel en niet doen in de zorgverlening? In de notitie ‘Grenzen verkennen’ beschrijft Vilans de juridische aspecten van de betrokkenheid van mantelzorgers en inzet van vrijwilligers in de zorg. Wie is aansprakelijk? Mag een mantelzorger een cliënt injecteren als de omstandigheden daartoe aanleiding geven? Kun je een cliënt die beademing […]