De vrijwilligerscentrales

Vrijwilligerscentrales vormen een onmisbare schakel in het vrijwilligerswerk. We geven de meest gestelde vragen en antwoorden:

Wat is de functie van een vrijwilligerscentrale?

Een vrijwilligerscentrale heeft tot doel de toegankelijkheid tot het vrijwilligerswerk te stimuleren. De Vrijwilligerscentrale bemiddelt tussen burgers die vrijwilligerswerk zoeken en de maatschappelijke organisaties die vrijwilligers nodig hebben. In die zin vervult de vrijwilligerscentrale een makelaarsrol in vrijwilligerswerk.
De vrijwilligerscentrale beschikt over een (digitale) vacaturebank waar vrijwilligers naar vacatures kunnen zoeken en maatschappelijke organisaties hun vacatures kunnen aanmelden. Vrijwilligerscentrales zijn vaak onderdeel van een welzijnsorganisatie of gelieerd aan een gemeente. Om zowel de vrijwilliger als de maatschappelijke organisatie goed van dienst te kunnen zijn, worden er aan de vrijwilligerscentrales hoge eisen gesteld voor wat betreft kennis- en serviceniveau.

Tot het takenpakket van de meeste vrijwilligerscentrales behoren de volgende activiteiten:

  • Bemiddeling van vrijwilligers naar passend vrijwilligerswerk.
  • Ondersteuning van vrijwilligersorganisaties bij het vinden en binden van vrijwilligers.
  • Ondersteuning van vrijwilligersorganisaties bij het ontwikkelen van beleid op diverse gebieden.
  • Deskundigheidsbevordering voor vrijwilligers en -organisaties.
  • Ondersteuning van verenigingen op diverse gebieden zoals fondsenwerving, PR en organisatieontwikkeling.
  • Het promoten van vrijwilligerswerk in het algemeen.
  • Ontwikkeling van nieuwe activiteiten die vrijwillige inzet stimuleren.

Wat kan een vrijwilligerscentrale voor u betekenen?

Wilt u actief zijn als vrijwilliger dan vormt de vrijwilligerscentrale vaak de kortste en efficiëntste weg naar vrijwilligerswerk. Via hun (digitale) vacaturebank beschikken ze over een uitgebreid en gevarieerd aanbod aan vrijwilligerswerk. Ook kunnen ze u helpen met het maken van de juiste keuze, al naar gelang uw mogelijkheden, voorkeuren en capaciteiten. Een kijkje op de website van een lokale vrijwilligerscentrale geeft u een eerste indruk over de werkwijze en het aanbod van de centrale.

Zoekt u als maatschappelijke organisatie vrijwilligers dan kunt u het beste contact opnemen met de lokale vrijwilligerscentrale bij u in de buurt. Zij kunnen in overleg met u een profiel schetsen van de vrijwilliger(s) die uw organisatie nodig heeft en uw vacature opnemen in hun vacaturebank. Daarbij kunnen ze u helpen en ondersteuning bieden om uw organisatie zo efficiënt mogelijk in te richten voor het vrijwilligerswerk en om vrijwilligers aan uw organisatie te binden. Verder kunnen ze u adviseren op het gebied van rechten en plichten van u en de vrijwilliger, ARBO voorschriften, verzekeringen etc. 

Op de kaart ziet u waar de Limburgse vrijwilligerscentrales gevestigd zijn. Door op een plaats te klikken komen de gegevens van de desbetreffende centrale in beeld.