Wat doe jij nu eigenlijk?

Op zaterdag 26 november vindt in ‘t Paradies in Roermond de jaarlijkse MO-bijeenkomst plaats. Dit wordt georganiseerd door een aantal provinciale Maatschappelijke Organisaties; deze keer zitten Speeltuinwerk Limburg, Stichting Mentorschap Limburg, Scouting Limburg en Stichting de Pijler in de organisatie.   Voor iedereen, die geïnteresseerd is in vrijwilligers, vrijwilligerswerk en vrijwilligersorganisaties: het belooft een interessante […]

Wij dragen vrijwilligerswerk een warm hart toe!

Vrijwilligers zijn een bron van participatie. Met het oog op de komende Tweede Kamerverkiezingen heeft het NOV 5 essentiële participatie voorstellen gedaan: Iedereen moet vrijwilligerswerk kunnen doen Vrijwilligerswerk moet altijd voor iedereen sociaal veilig zijn Leg de basis voor consistent en samenhangend overheidsbeleid Erken de waarde van vrijwilligerswerk voor de samenleving Creeer meer maatschappelijke impact […]

Movisie Nieuws

Interessante artikelen in de laatste mailing van Movisie! Onder andere informatie over sociale wijkteams: benut kennis en inzet van bewoners en: ‘Wie is de baas?’ een onderzoek naar machtsverhoudingen in de relatie tussen professionals, mantelzorgers en vrijwilligers. Thema’s die aansluiten bij onderwerpen, die tijdens de laatste POVL bijeenkomsten aan de orde waren.   

Movisie

Movisie is het landelijk kennisinstituut en adviesbureau voor het sociaal domein. Het sociaal domein verandert voortdurend. Dit zorgt voor andere verhoudingen tussen overheid, professionals en burgers. Movisie doet praktijkgerichte onderzoeken en geeft oplossingen voor nieuwe situaties die zich voordoen. Dit doet Movisie vanuit 5 actuele thema’s: Effectiviteit en vakmanschap, Actief Burgerschap, Inclusie en diversiteit, Huiselijk […]

Grenzen verkennen: wat mantelzorgers en vrijwilligers kunnen en mogen

Wat mogen mantelzorgers en vrijwilligers wel en niet doen in de zorgverlening? In de notitie ‘Grenzen verkennen’ beschrijft Vilans de juridische aspecten van de betrokkenheid van mantelzorgers en inzet van vrijwilligers in de zorg. Wie is aansprakelijk? Mag een mantelzorger een cliënt injecteren als de omstandigheden daartoe aanleiding geven? Kun je een cliënt die beademing […]

Mantelzorg(ondersteuning)

Op 21 april jongstleden heeft er een interessante bijeenkomst plaatsgevonden waarin Mantelzorg(ondersteuning) centraal stond. Naast de presentatie door Angèle van Kasteren van stichting Ruggesteun kunt u in de volgende bijlagen nog meer informatie vinden voor scholing aan vrijwilligers, die mantelzorger zijn of voor vrijwilligers en andere geïnteresseerden om meer inzicht te krijgen in belevingen van mantelzorgers en hoe […]

Reminder: bijeenkomst vrijwilligerscentrales

Elkaar ontmoeten, ervaringen uitwisselen en geïnformeerd worden over actuele thema’s is inspirerend. Dat was een van de conclusies van de bijeenkomst in januari. Het was voor ons een positieve bijeenkomst waaruit bleek, dat een breed draagvlak bestaat voor de aanpak van POVL. De eerstvolgende themabijeenkomst vindt plaats op donderdag 21 april aanstaande. Angele van Kasteren […]

Impuls in actie tijdens NL Doet

Impuls in actie tijdens NL Doet

Impuls actief tijdens NL Doet! De landelijke actie NLdoet is ook dit jaar weer een groot succes gebleken. Op maar liefst 9226 plekken door het hele land zetten vrijwilligers zich in om bij vrijwilligersorganisaties een klus te klaren. Buurtvereniging Hinger de Pleibruck uit Bocholtz had een aanvraag ingediend om het kruisbeeld dat de scherpe punt […]

Wilt u ook onze Nieuwsbrief ontvangen?