Thema bijeenkomst Laaggeletterdheid

Op donderdag 28 maart vindt in het Keenter hart in Weert een thema bijeenkomst plaats over Laaggeletterdheid. Inge Elzer van stichting Lezen en Schrijven zal deze bijeenkomst verzorgen. Laaggeletterdheid is nog altijd een actueel en belangrijk thema. In Limburg zijn naar schatting 92.000 mensen tussen de 16 en 65 jaar, die moeite hebben met lezen, […]

NOV Congres 24 november 2018

NOV organiseert elke twee jaar een Conferentie voor vrijwilligerscentrales. Dit jaar wordt dit gecombineerd met het NOV-congres.  Wanneer? Op 24 november 2018 Waar? Het Stadskantoor van Utrecht Wat? Interessante onderwerpen, zoals: Gemeentelijk vrijwilligerswerkbeleid, hoe werkt het vóór jou? Nieuwkomers doen vanaf dag 1 mee in de samenleving Hoe zet ik een Vrijwilligerscollege op?  Vrijwillige Inzet […]

Aan de Slag, integratie van asielzoekers door vrijwilligerswerk

Aan de Slag is een succesvolle methode om bewoners van asielzoekerscentra te betrekken bij vrijwilligerswerk. Voor vluchtelingen is het van belang dat ze integreren in onze samenleving. Dat lukt door de Nederlandse taal te leren, maar zeker ook door contacten te leggen met autochtone Nederlanders. Vluchtelingen willen en kunnen iets betekenen voor onze samenleving. Dit kan […]

Wat doe jij nu eigenlijk?

Op zaterdag 26 november vindt in ‘t Paradies in Roermond de jaarlijkse MO-bijeenkomst plaats. Dit wordt georganiseerd door een aantal provinciale Maatschappelijke Organisaties; deze keer zitten Speeltuinwerk Limburg, Stichting Mentorschap Limburg, Scouting Limburg en Stichting de Pijler in de organisatie.   Voor iedereen, die geïnteresseerd is in vrijwilligers, vrijwilligerswerk en vrijwilligersorganisaties: het belooft een interessante […]

Wij dragen vrijwilligerswerk een warm hart toe!

Vrijwilligers zijn een bron van participatie. Met het oog op de komende Tweede Kamerverkiezingen heeft het NOV 5 essentiële participatie voorstellen gedaan: Iedereen moet vrijwilligerswerk kunnen doen Vrijwilligerswerk moet altijd voor iedereen sociaal veilig zijn Leg de basis voor consistent en samenhangend overheidsbeleid Erken de waarde van vrijwilligerswerk voor de samenleving Creeer meer maatschappelijke impact […]

Movisie Nieuws

Interessante artikelen in de laatste mailing van Movisie! Onder andere informatie over sociale wijkteams: benut kennis en inzet van bewoners en: ‘Wie is de baas?’ een onderzoek naar machtsverhoudingen in de relatie tussen professionals, mantelzorgers en vrijwilligers. Thema’s die aansluiten bij onderwerpen, die tijdens de laatste POVL bijeenkomsten aan de orde waren.   

Movisie

Movisie is het landelijk kennisinstituut en adviesbureau voor het sociaal domein. Het sociaal domein verandert voortdurend. Dit zorgt voor andere verhoudingen tussen overheid, professionals en burgers. Movisie doet praktijkgerichte onderzoeken en geeft oplossingen voor nieuwe situaties die zich voordoen. Dit doet Movisie vanuit 5 actuele thema’s: Effectiviteit en vakmanschap, Actief Burgerschap, Inclusie en diversiteit, Huiselijk […]