17 maart 2021 Verkiezingen: Welke partij heeft aandacht voor vrijwillige inzet?

De Vereniging Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk (NOV) heeft een interessante inventarisatie gemaakt waarbij ze verschillende politieke partijen naast elkaar zetten en daarbij specifiek kijken naar wat ze schrijven in hun verkiezingsprogramma’s over het werk van vrijwilligers bij organisaties, in burgerinitiatieven en voor leefbare wijken en dorpen. In combinatie met andere onderwerpen die kiezers belangrijk vinden, zou […]

17 maart 2021: Verkiezingen

De verkiezingen staan voor de deur. Als Limburgse Maatschappelijke Organisaties willen we dit graag onder de aandacht brengen; zo proberen we ervoor te zorgen dat zo veel mogelijk mensen gaan stemmen. We willen jullie dan ook vragen om het YouTube filmpje te bekijken, liken en delen! Stem niet?!? Jawel! Stem wel! Ieders stem telt! Want: […]

Aandacht voor: Corona-helpers!

Bied jij of jouw organisatie hulp ivm de corona situatie? Deel je lokale initiatief via https://www.coronahelpers.nl! Het is duidelijk dat het corona virus een heel grote impact heeft. Op ons allemaal. Naast de onzekerheid en onrust, ontstaan er ook mooie initiatieven. ‘Zorgen voor elkaar’ wordt echt in de praktijk gebracht en is nodig. In een groot aantal gevallen worden de […]

Naar een toekomstbestendig gemeentelijk vrijwilligersbeleid

Het mini symposium: ‘Naar een toekomstbestendig gemeentelijk vrijwilligersbeleid’ was succesvol. Zo’n 50 deelnemers maakten duidelijk dat er veel speelt en leeft rondom vrijwillige inzet. Er zijn verschillen maar ook overeenkomsten. Laten we elkaar daarom blijven ontmoeten, naar elkaar luisteren en inspireren! Was u er niet bij, maar bent u wel benieuwd naar wat er besproken […]

Mini symposium: Naar een toekomstbestendig gemeentelijk vrijwilligersbeleid

Samen met Movisie organiseert POVL op donderdag 28 november aanstaande een mini symposium. Vrijwillige inzet is en blijft van groot belang in een samenleving waarin voor elkaar zorgen en actief meedoen als belangrijke waarden worden beschouwd. Desondanks  heeft POVL gemerkt dat er verschuivingen hebben plaatsgevonden in de manier waarop over vrijwilligerswerk wordt gedacht en hoe […]

Thema bijeenkomst Laaggeletterdheid

Op donderdag 28 maart vindt in het Keenter hart in Weert een thema bijeenkomst plaats over Laaggeletterdheid. Inge Elzer van stichting Lezen en Schrijven zal deze bijeenkomst verzorgen. Laaggeletterdheid is nog altijd een actueel en belangrijk thema. In Limburg zijn naar schatting 92.000 mensen tussen de 16 en 65 jaar, die moeite hebben met lezen, […]

NOV Congres 24 november 2018

NOV organiseert elke twee jaar een Conferentie voor vrijwilligerscentrales. Dit jaar wordt dit gecombineerd met het NOV-congres.  Wanneer? Op 24 november 2018 Waar? Het Stadskantoor van Utrecht Wat? Interessante onderwerpen, zoals: Gemeentelijk vrijwilligerswerkbeleid, hoe werkt het vóór jou? Nieuwkomers doen vanaf dag 1 mee in de samenleving Hoe zet ik een Vrijwilligerscollege op?  Vrijwillige Inzet […]

Aan de Slag, integratie van asielzoekers door vrijwilligerswerk

Aan de Slag is een succesvolle methode om bewoners van asielzoekerscentra te betrekken bij vrijwilligerswerk. Voor vluchtelingen is het van belang dat ze integreren in onze samenleving. Dat lukt door de Nederlandse taal te leren, maar zeker ook door contacten te leggen met autochtone Nederlanders. Vluchtelingen willen en kunnen iets betekenen voor onze samenleving. Dit kan […]