Lobby-en, profileren en pro-actief zijn

Het werkveld van de vrijwilligerscentrales verandert. Centrales krijgen een andere rol, zaken worden anders georganiseerd en medewerkers worden nog meer verbinders en kennisdelers. Hoe kun je deze rol zo goed mogelijk invullen, hoe profileer je je en word je pro-actiever?  Mark Molenaar van het NOV heeft dit thema aan de orde gesteld waarbij bewustwording van […]

Laaggeletterdheid

Door POVL is tijdens een van haar bijeenkomsten aandacht besteed aan laaggeletterdheid. Gerard Linders van Stichting ABC heeft een presentatie rond dit thema verzorgd. Vanuit de praktijk kon hij duidelijk aangeven wat er in het werkveld nodig is om laaggeletterdheid te signaleren. Ook de rol en (on)mogelijkheden van vrijwilligerscentrales kwam hierbij aan de orde. Er komt […]

Handreiking vrijwilligerswerk door vluchtelingen

Handreiking vrijwilligerswerk door vluchtelingen: lees er meer over. Tips en aandachtspunten voor maatschappelijke organisaties, raak geïnspireerd! Het is een handreiking over vrijwilligerswerk door vluchtelingen, het afgelopen jaar uitgebracht door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De informatie is tot stand gekomen in samenwerking met UWV, Vrijwilligers Centrale Amsterdam, Vrijwilligerscentrale Nijmegen, Vrijwilligers Centrale Regio Alkmaar, […]

Matchen op vrijwilligerswerk

Het NOV, het ministerie van SZW en het COA hebben gezamenlijk diverse bijeenkomsten georganiseerd waarbij vrijwilligerswerk door asielzoekers en statushouders centraal stond. Hierbij een Presentatie van de afdeling arbeidsjuridische dienstverlening van het UWV, waarbij de verklaring vrijwilligerswerk centraal stond.       

Vluchtelingen en statushouders

Tijdens een uitwisselingsbijeenkomst zijn er ervaringen gedeeld van eenieder rond (de integratie van) vluchtelingen en statushouders. Vanuit de AZC’s in Heerlen en Sweikhuizen zijn de Aan de Slag projecten gestart. De coördinerende rol wordt door de vrijwilligerscentrales van Heerlen (Alcander) en Sittard-Geleen (Partners in Welzijn) vervuld. Vanuit Pharos zijn landelijke ervaringen gedeeld. Er zijn ideeën […]

Ouderenparticipatie

Een van de thema’s, die in 2017 aan de orde zijn gekomen is ouderenparticipatie. In het kader van een door het Nationaal Programma Ouderen gesubsidieerd project, zijn er vele gesprekken met ouderen, gemeenten en (zorg)professionals gevoerd. Deze gesprekken stonden in het teken van het versterken van ouderenparticipatie rondom wijk- en buurtgerichte projecten, inclusief de samenwerking […]

Mantelzorg(ondersteuning)

Op 21 april jongstleden heeft er een interessante bijeenkomst plaatsgevonden waarin Mantelzorg(ondersteuning) centraal stond. Naast de presentatie door Angèle van Kasteren van stichting Ruggesteun kunt u in de volgende bijlagen nog meer informatie vinden voor scholing aan vrijwilligers, die mantelzorger zijn of voor vrijwilligers en andere geïnteresseerden om meer inzicht te krijgen in belevingen van mantelzorgers en hoe […]

Project V-Coach van Vrijwilligerscentrale Venlo

Doel                                                                                                                                                                                                Het geven van een steuntje in de rug voor mensen die vrijwilligerswerk willen zoeken en uitvoeren. Een V-coach helpt mensen, die nog ondersteuning nodig hebben bij het zoeken, contact leggen en uitvoeren van vrijwilligerswerk. Wij noemen deze nieuwkomers in Vrijwilligersland in dit project dan ook  “Vrijwilliger In Ontwikkeling”. Wat en voor wie is deze […]

Project Netwerkcoach jonge mantelzorgers

Het project Netwerkcoach is een samenwerkingsproject van Impuls, steunpunt Mantelzorg en de gemeente Simpelveld. Het is gericht op jonge mantelzorgers. Het is een succesvol en interessant project. De groep jongeren, die mantelzorger zijn is groter dan gedacht. Daarom is het goed hier aandacht voor te hebben. Het positieve aan het project is, dat het kinderen in staat […]