17 maart 2021 Verkiezingen: Welke partij heeft aandacht voor vrijwillige inzet?

De Vereniging Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk (NOV) heeft een interessante inventarisatie gemaakt waarbij ze verschillende politieke partijen naast elkaar zetten en daarbij specifiek kijken naar wat ze schrijven in hun verkiezingsprogramma’s over het werk van vrijwilligers bij organisaties, in burgerinitiatieven en voor leefbare wijken en dorpen. In combinatie met andere onderwerpen die kiezers belangrijk vinden, zou […]

Aandacht voor: Corona-helpers!

Bied jij of jouw organisatie hulp ivm de corona situatie? Deel je lokale initiatief via https://www.coronahelpers.nl! Het is duidelijk dat het corona virus een heel grote impact heeft. Op ons allemaal. Naast de onzekerheid en onrust, ontstaan er ook mooie initiatieven. ‘Zorgen voor elkaar’ wordt echt in de praktijk gebracht en is nodig. In een groot aantal gevallen worden de […]

Naar een toekomstbestendig gemeentelijk vrijwilligersbeleid

Het mini symposium: ‘Naar een toekomstbestendig gemeentelijk vrijwilligersbeleid’ was succesvol. Zo’n 50 deelnemers maakten duidelijk dat er veel speelt en leeft rondom vrijwillige inzet. Er zijn verschillen maar ook overeenkomsten. Laten we elkaar daarom blijven ontmoeten, naar elkaar luisteren en inspireren! Was u er niet bij, maar bent u wel benieuwd naar wat er besproken […]

Mini symposium: Naar een toekomstbestendig gemeentelijk vrijwilligersbeleid

Samen met Movisie organiseert POVL op donderdag 28 november aanstaande een mini symposium. Vrijwillige inzet is en blijft van groot belang in een samenleving waarin voor elkaar zorgen en actief meedoen als belangrijke waarden worden beschouwd. Desondanks  heeft POVL gemerkt dat er verschuivingen hebben plaatsgevonden in de manier waarop over vrijwilligerswerk wordt gedacht en hoe […]

Thema bijeenkomst Laaggeletterdheid

Op donderdag 28 maart vindt in het Keenter hart in Weert een thema bijeenkomst plaats over Laaggeletterdheid. Inge Elzer van stichting Lezen en Schrijven zal deze bijeenkomst verzorgen. Laaggeletterdheid is nog altijd een actueel en belangrijk thema. In Limburg zijn naar schatting 92.000 mensen tussen de 16 en 65 jaar, die moeite hebben met lezen, […]

Inspiratie bijeenkomst LEADER, kom je ook?

Inspiratie bijeenkomst leefbare dorpen en landschap.  Goed plan? LEADER helpt mee! De Vereniging Kleine Kernen Limburg (VKKL) organiseert twee keer per jaar een inspiratie bijeenkomst. Actieve burgers die met een initiatief bezig zijn inspireren elkaar. De inspiratiebijeenkomst is een samenwerking tussen LEADER Zuid-Limburg en VKKL. Dorpsraden, verenigingen, individuen en ondernemers die werken aan de leefbare […]

Movisie Nieuws

Interessante artikelen in de laatste mailing van Movisie! Onder andere informatie over sociale wijkteams: benut kennis en inzet van bewoners en: ‘Wie is de baas?’ een onderzoek naar machtsverhoudingen in de relatie tussen professionals, mantelzorgers en vrijwilligers. Thema’s die aansluiten bij onderwerpen, die tijdens de laatste POVL bijeenkomsten aan de orde waren.   

Reminder Thema bijeenkomst: ‘De vrijwilligerscentrale in de wijk/de wijk in?’

Vrijwilligerscentrales moeten (nog) breder kijken, gaan onderdeel uitmaken ‘van een groter geheel’; soms gaan ze op in zg. wijkteams of wordt er anderszins gedecentraliseerd. Generalistisch werken wordt belangrijker of wordt verwacht. Er vindt een verschuiving richting opbouwwerk en wijkteams plaats. Met deze ontwikkeling ontstaat ook de verschuiving van individueel naar collectief. Maar, individu (blijft) ook […]

Grenzen verkennen: wat mantelzorgers en vrijwilligers kunnen en mogen

Wat mogen mantelzorgers en vrijwilligers wel en niet doen in de zorgverlening? In de notitie ‘Grenzen verkennen’ beschrijft Vilans de juridische aspecten van de betrokkenheid van mantelzorgers en inzet van vrijwilligers in de zorg. Wie is aansprakelijk? Mag een mantelzorger een cliënt injecteren als de omstandigheden daartoe aanleiding geven? Kun je een cliënt die beademing […]