Thema bijeenkomst Laaggeletterdheid

Op donderdag 28 maart vindt in het Keenter hart in Weert een thema bijeenkomst plaats over Laaggeletterdheid. Inge Elzer van stichting Lezen en Schrijven zal deze bijeenkomst verzorgen. Laaggeletterdheid is nog altijd een actueel en belangrijk thema. In Limburg zijn naar schatting 92.000 mensen tussen de 16 en 65 jaar, die moeite hebben met lezen, […]

Inspiratie bijeenkomst LEADER, kom je ook?

Inspiratie bijeenkomst leefbare dorpen en landschap.  Goed plan? LEADER helpt mee! De Vereniging Kleine Kernen Limburg (VKKL) organiseert twee keer per jaar een inspiratie bijeenkomst. Actieve burgers die met een initiatief bezig zijn inspireren elkaar. De inspiratiebijeenkomst is een samenwerking tussen LEADER Zuid-Limburg en VKKL. Dorpsraden, verenigingen, individuen en ondernemers die werken aan de leefbare […]

Movisie Nieuws

Interessante artikelen in de laatste mailing van Movisie! Onder andere informatie over sociale wijkteams: benut kennis en inzet van bewoners en: ‘Wie is de baas?’ een onderzoek naar machtsverhoudingen in de relatie tussen professionals, mantelzorgers en vrijwilligers. Thema’s die aansluiten bij onderwerpen, die tijdens de laatste POVL bijeenkomsten aan de orde waren.   

Reminder Thema bijeenkomst: ‘De vrijwilligerscentrale in de wijk/de wijk in?’

Vrijwilligerscentrales moeten (nog) breder kijken, gaan onderdeel uitmaken ‘van een groter geheel’; soms gaan ze op in zg. wijkteams of wordt er anderszins gedecentraliseerd. Generalistisch werken wordt belangrijker of wordt verwacht. Er vindt een verschuiving richting opbouwwerk en wijkteams plaats. Met deze ontwikkeling ontstaat ook de verschuiving van individueel naar collectief. Maar, individu (blijft) ook […]

Grenzen verkennen: wat mantelzorgers en vrijwilligers kunnen en mogen

Wat mogen mantelzorgers en vrijwilligers wel en niet doen in de zorgverlening? In de notitie ‘Grenzen verkennen’ beschrijft Vilans de juridische aspecten van de betrokkenheid van mantelzorgers en inzet van vrijwilligers in de zorg. Wie is aansprakelijk? Mag een mantelzorger een cliënt injecteren als de omstandigheden daartoe aanleiding geven? Kun je een cliënt die beademing […]

Mantelzorg(ondersteuning)

Op 21 april jongstleden heeft er een interessante bijeenkomst plaatsgevonden waarin Mantelzorg(ondersteuning) centraal stond. Naast de presentatie door Angèle van Kasteren van stichting Ruggesteun kunt u in de volgende bijlagen nog meer informatie vinden voor scholing aan vrijwilligers, die mantelzorger zijn of voor vrijwilligers en andere geïnteresseerden om meer inzicht te krijgen in belevingen van mantelzorgers en hoe […]

Project V-Coach van Vrijwilligerscentrale Venlo

Doel                                                                                                                                                                                                Het geven van een steuntje in de rug voor mensen die vrijwilligerswerk willen zoeken en uitvoeren. Een V-coach helpt mensen, die nog ondersteuning nodig hebben bij het zoeken, contact leggen en uitvoeren van vrijwilligerswerk. Wij noemen deze nieuwkomers in Vrijwilligersland in dit project dan ook  “Vrijwilliger In Ontwikkeling”. Wat en voor wie is deze […]

Project Netwerkcoach jonge mantelzorgers

Het project Netwerkcoach is een samenwerkingsproject van Impuls, steunpunt Mantelzorg en de gemeente Simpelveld. Het is gericht op jonge mantelzorgers. Het is een succesvol en interessant project. De groep jongeren, die mantelzorger zijn is groter dan gedacht. Daarom is het goed hier aandacht voor te hebben. Het positieve aan het project is, dat het kinderen in staat […]