Naar een toekomstbestendig gemeentelijk vrijwilligersbeleid

Het mini symposium: ‘Naar een toekomstbestendig gemeentelijk vrijwilligersbeleid’ was succesvol. Zo’n 50 deelnemers maakten duidelijk dat er veel speelt en leeft rondom vrijwillige inzet. Er zijn verschillen maar ook overeenkomsten. Laten we elkaar daarom blijven ontmoeten, naar elkaar luisteren en inspireren! Was u er niet bij, maar bent u wel benieuwd naar wat er besproken […]

Mini symposium: Naar een toekomstbestendig gemeentelijk vrijwilligersbeleid

Samen met Movisie organiseert POVL op donderdag 28 november aanstaande een mini symposium. Vrijwillige inzet is en blijft van groot belang in een samenleving waarin voor elkaar zorgen en actief meedoen als belangrijke waarden worden beschouwd. Desondanks  heeft POVL gemerkt dat er verschuivingen hebben plaatsgevonden in de manier waarop over vrijwilligerswerk wordt gedacht en hoe […]

Thema bijeenkomst Laaggeletterdheid

Op donderdag 28 maart vindt in het Keenter hart in Weert een thema bijeenkomst plaats over Laaggeletterdheid. Inge Elzer van stichting Lezen en Schrijven zal deze bijeenkomst verzorgen. Laaggeletterdheid is nog altijd een actueel en belangrijk thema. In Limburg zijn naar schatting 92.000 mensen tussen de 16 en 65 jaar, die moeite hebben met lezen, […]

Lobby-en, profileren en pro-actief zijn

Het werkveld van de vrijwilligerscentrales verandert. Centrales krijgen een andere rol, zaken worden anders georganiseerd en medewerkers worden nog meer verbinders en kennisdelers. Hoe kun je deze rol zo goed mogelijk invullen, hoe profileer je je en word je pro-actiever?  Mark Molenaar van het NOV heeft dit thema aan de orde gesteld waarbij bewustwording van […]

Laaggeletterdheid

Door POVL is tijdens een van haar bijeenkomsten aandacht besteed aan laaggeletterdheid. Gerard Linders van Stichting ABC heeft een presentatie rond dit thema verzorgd. Vanuit de praktijk kon hij duidelijk aangeven wat er in het werkveld nodig is om laaggeletterdheid te signaleren. Ook de rol en (on)mogelijkheden van vrijwilligerscentrales kwam hierbij aan de orde. Er komt […]

Vluchtelingen en statushouders

Tijdens een uitwisselingsbijeenkomst zijn er ervaringen gedeeld van eenieder rond (de integratie van) vluchtelingen en statushouders. Vanuit de AZC’s in Heerlen en Sweikhuizen zijn de Aan de Slag projecten gestart. De coördinerende rol wordt door de vrijwilligerscentrales van Heerlen (Alcander) en Sittard-Geleen (Partners in Welzijn) vervuld. Vanuit Pharos zijn landelijke ervaringen gedeeld. Er zijn ideeën […]

Ouderenparticipatie

Een van de thema’s, die in 2017 aan de orde zijn gekomen is ouderenparticipatie. In het kader van een door het Nationaal Programma Ouderen gesubsidieerd project, zijn er vele gesprekken met ouderen, gemeenten en (zorg)professionals gevoerd. Deze gesprekken stonden in het teken van het versterken van ouderenparticipatie rondom wijk- en buurtgerichte projecten, inclusief de samenwerking […]

Mantelzorg(ondersteuning)

Op 21 april jongstleden heeft er een interessante bijeenkomst plaatsgevonden waarin Mantelzorg(ondersteuning) centraal stond. Naast de presentatie door Angèle van Kasteren van stichting Ruggesteun kunt u in de volgende bijlagen nog meer informatie vinden voor scholing aan vrijwilligers, die mantelzorger zijn of voor vrijwilligers en andere geïnteresseerden om meer inzicht te krijgen in belevingen van mantelzorgers en hoe […]

Reminder: bijeenkomst vrijwilligerscentrales

Elkaar ontmoeten, ervaringen uitwisselen en geïnformeerd worden over actuele thema’s is inspirerend. Dat was een van de conclusies van de bijeenkomst in januari. Het was voor ons een positieve bijeenkomst waaruit bleek, dat een breed draagvlak bestaat voor de aanpak van POVL. De eerstvolgende themabijeenkomst vindt plaats op donderdag 21 april aanstaande. Angele van Kasteren […]