Thema bijeenkomst Laaggeletterdheid

Op donderdag 28 maart vindt in het Keenter hart in Weert een thema bijeenkomst plaats over Laaggeletterdheid. Inge Elzer van stichting Lezen en Schrijven zal deze bijeenkomst verzorgen. Laaggeletterdheid is nog altijd een actueel en belangrijk thema. In Limburg zijn naar schatting 92.000 mensen tussen de 16 en 65 jaar, die moeite hebben met lezen, […]

NOV Congres 24 november 2018

NOV organiseert elke twee jaar een Conferentie voor vrijwilligerscentrales. Dit jaar wordt dit gecombineerd met het NOV-congres.  Wanneer? Op 24 november 2018 Waar? Het Stadskantoor van Utrecht Wat? Interessante onderwerpen, zoals: Gemeentelijk vrijwilligerswerkbeleid, hoe werkt het vóór jou? Nieuwkomers doen vanaf dag 1 mee in de samenleving Hoe zet ik een Vrijwilligerscollege op?  Vrijwillige Inzet […]

Lobby-en, profileren en pro-actief zijn

Het werkveld van de vrijwilligerscentrales verandert. Centrales krijgen een andere rol, zaken worden anders georganiseerd en medewerkers worden nog meer verbinders en kennisdelers. Hoe kun je deze rol zo goed mogelijk invullen, hoe profileer je je en word je pro-actiever?  Mark Molenaar van het NOV heeft dit thema aan de orde gesteld waarbij bewustwording van […]

Laaggeletterdheid

Door POVL is tijdens een van haar bijeenkomsten aandacht besteed aan laaggeletterdheid. Gerard Linders van Stichting ABC heeft een presentatie rond dit thema verzorgd. Vanuit de praktijk kon hij duidelijk aangeven wat er in het werkveld nodig is om laaggeletterdheid te signaleren. Ook de rol en (on)mogelijkheden van vrijwilligerscentrales kwam hierbij aan de orde. Er komt […]

Handreiking vrijwilligerswerk door vluchtelingen

Handreiking vrijwilligerswerk door vluchtelingen: lees er meer over. Tips en aandachtspunten voor maatschappelijke organisaties, raak geïnspireerd! Het is een handreiking over vrijwilligerswerk door vluchtelingen, het afgelopen jaar uitgebracht door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De informatie is tot stand gekomen in samenwerking met UWV, Vrijwilligers Centrale Amsterdam, Vrijwilligerscentrale Nijmegen, Vrijwilligers Centrale Regio Alkmaar, […]

Matchen op vrijwilligerswerk

Het NOV, het ministerie van SZW en het COA hebben gezamenlijk diverse bijeenkomsten georganiseerd waarbij vrijwilligerswerk door asielzoekers en statushouders centraal stond. Hierbij een Presentatie van de afdeling arbeidsjuridische dienstverlening van het UWV, waarbij de verklaring vrijwilligerswerk centraal stond.       

Vluchtelingen en statushouders

Tijdens een uitwisselingsbijeenkomst zijn er ervaringen gedeeld van eenieder rond (de integratie van) vluchtelingen en statushouders. Vanuit de AZC’s in Heerlen en Sweikhuizen zijn de Aan de Slag projecten gestart. De coördinerende rol wordt door de vrijwilligerscentrales van Heerlen (Alcander) en Sittard-Geleen (Partners in Welzijn) vervuld. Vanuit Pharos zijn landelijke ervaringen gedeeld. Er zijn ideeën […]

Ouderenparticipatie

Een van de thema’s, die in 2017 aan de orde zijn gekomen is ouderenparticipatie. In het kader van een door het Nationaal Programma Ouderen gesubsidieerd project, zijn er vele gesprekken met ouderen, gemeenten en (zorg)professionals gevoerd. Deze gesprekken stonden in het teken van het versterken van ouderenparticipatie rondom wijk- en buurtgerichte projecten, inclusief de samenwerking […]