Aandacht voor: Corona-helpers!

Bied jij of jouw organisatie hulp ivm de corona situatie? Deel je lokale initiatief via https://www.coronahelpers.nl! Het is duidelijk dat het corona virus een heel grote impact heeft. Op ons allemaal. Naast de onzekerheid en onrust, ontstaan er ook mooie initiatieven. ‘Zorgen voor elkaar’ wordt echt in de praktijk gebracht en is nodig. In een groot aantal gevallen worden de […]

Naar een toekomstbestendig gemeentelijk vrijwilligersbeleid

Het mini symposium: ‘Naar een toekomstbestendig gemeentelijk vrijwilligersbeleid’ was succesvol. Zo’n 50 deelnemers maakten duidelijk dat er veel speelt en leeft rondom vrijwillige inzet. Er zijn verschillen maar ook overeenkomsten. Laten we elkaar daarom blijven ontmoeten, naar elkaar luisteren en inspireren! Was u er niet bij, maar bent u wel benieuwd naar wat er besproken […]

Mini symposium: Naar een toekomstbestendig gemeentelijk vrijwilligersbeleid

Samen met Movisie organiseert POVL op donderdag 28 november aanstaande een mini symposium. Vrijwillige inzet is en blijft van groot belang in een samenleving waarin voor elkaar zorgen en actief meedoen als belangrijke waarden worden beschouwd. Desondanks  heeft POVL gemerkt dat er verschuivingen hebben plaatsgevonden in de manier waarop over vrijwilligerswerk wordt gedacht en hoe […]

Thema bijeenkomst Laaggeletterdheid

Op donderdag 28 maart vindt in het Keenter hart in Weert een thema bijeenkomst plaats over Laaggeletterdheid. Inge Elzer van stichting Lezen en Schrijven zal deze bijeenkomst verzorgen. Laaggeletterdheid is nog altijd een actueel en belangrijk thema. In Limburg zijn naar schatting 92.000 mensen tussen de 16 en 65 jaar, die moeite hebben met lezen, […]

NOV Congres 24 november 2018

NOV organiseert elke twee jaar een Conferentie voor vrijwilligerscentrales. Dit jaar wordt dit gecombineerd met het NOV-congres.  Wanneer? Op 24 november 2018 Waar? Het Stadskantoor van Utrecht Wat? Interessante onderwerpen, zoals: Gemeentelijk vrijwilligerswerkbeleid, hoe werkt het vóór jou? Nieuwkomers doen vanaf dag 1 mee in de samenleving Hoe zet ik een Vrijwilligerscollege op?  Vrijwillige Inzet […]

Lobby-en, profileren en pro-actief zijn

Het werkveld van de vrijwilligerscentrales verandert. Centrales krijgen een andere rol, zaken worden anders georganiseerd en medewerkers worden nog meer verbinders en kennisdelers. Hoe kun je deze rol zo goed mogelijk invullen, hoe profileer je je en word je pro-actiever?  Mark Molenaar van het NOV heeft dit thema aan de orde gesteld waarbij bewustwording van […]

Laaggeletterdheid

Door POVL is tijdens een van haar bijeenkomsten aandacht besteed aan laaggeletterdheid. Gerard Linders van Stichting ABC heeft een presentatie rond dit thema verzorgd. Vanuit de praktijk kon hij duidelijk aangeven wat er in het werkveld nodig is om laaggeletterdheid te signaleren. Ook de rol en (on)mogelijkheden van vrijwilligerscentrales kwam hierbij aan de orde. Er komt […]

Handreiking vrijwilligerswerk door vluchtelingen

Handreiking vrijwilligerswerk door vluchtelingen: lees er meer over. Tips en aandachtspunten voor maatschappelijke organisaties, raak geïnspireerd! Het is een handreiking over vrijwilligerswerk door vluchtelingen, het afgelopen jaar uitgebracht door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De informatie is tot stand gekomen in samenwerking met UWV, Vrijwilligers Centrale Amsterdam, Vrijwilligerscentrale Nijmegen, Vrijwilligers Centrale Regio Alkmaar, […]