Vluchtelingen en statushouders

Tijdens een uitwisselingsbijeenkomst zijn er ervaringen gedeeld van eenieder rond (de integratie van) vluchtelingen en statushouders. Vanuit de AZC’s in Heerlen en Sweikhuizen zijn de Aan de Slag projecten gestart. De coördinerende rol wordt door de vrijwilligerscentrales van Heerlen (Alcander) en Sittard-Geleen (Partners in Welzijn) vervuld. Vanuit Pharos zijn landelijke ervaringen gedeeld. Er zijn ideeën opgedaan en deelnemers zijn geinspireerd naar huis gegaan. NB inmiddels is ook in Leudal het Aan de Slag project van start gegaan.

Aangezien er niet in iedere gemeente een AZC is, richtte de bijeenkomst zich ook op de activiteiten/initiatieven rond statushouders. Er is met elkaar informatie gedeeld over of het een thema is binnen de gemeente waar men werkt, zo ja, welke initiatieven er zijn, wie initiatiefnemers/opdrachtgevers en uitvoerders zijn, of en welke rol de vrijwilligerscentrale daarin speelt. Ook is van gedachten gewisseld over wat beren op de weg zijn en welke kansen er zijn voor de centrales; maar ook welke voorwaarden er nodig zijn. Communicatie en goede, liefst persoonlijke begeleiding zijn belangrijk om statushouders te motiveren mee te doen/te participeren. De persoonlijke begeleiding kan in de vorm van coaches of buddy’s, maar ook statushouders, die al langer in Nederland wonen in te zetten als ‘ambassadeurs’. Op verschillende plaatsen zijn de taalcursussen de verbindende schakel naar andere activiteiten en contacten (in de wijk). Duidelijk is, dat de doelgroep statushouders aandacht behoeft. Inmiddels worden en zijn er lokaal diverse initiatieven genomen en heeft men aangegeven daarop terug te willen komen. De vrijwilligerscentrale kan mensen/organisaties samenbrengen, een verbindende rol vervullen. Dit thema komt in 2018 terug op de agenda en POVL bekijkt welke rol zij kan innemen om ook rondom deze doelgroep een ondersteunende rol te vervullen.

Laat een bericht achter

captcha  

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.