Aan de Slag, integratie van asielzoekers door vrijwilligerswerk

Aan de Slag is een succesvolle methode om bewoners van asielzoekerscentra te betrekken bij vrijwilligerswerk. Voor vluchtelingen is het van belang dat ze integreren in onze samenleving. Dat lukt door de Nederlandse taal te leren, maar zeker ook door contacten te leggen met autochtone Nederlanders. Vluchtelingen willen en kunnen iets betekenen voor onze samenleving. Dit kan in de vorm van vrijwilligerswerk. Diverse organisaties en burgers willen graag activiteiten organiseren voor vluchtelingen. Er zijn lokaal reeds initiatieven gestart. Ook Limburgse vrijwilligerscentrales krijgen te maken met deze doelgroep en kunnen iets voor deze doelgroep betekenen.

Door de ervaring, kennis en kunde, die bij een vrijwilligerscentrale aanwezig is, kan ze een belangrijke, onmisbare brugfunctie vervullen tussen onder andere het COA, gemeenten en lokale maatschappelijke organisaties.

POVL heeft als provinciale maatschappelijke organisatie een project ingediend bij de provincie Limburg met als doel vluchtelingen te laten integreren in onze Nederlandse samenleving door het verrichten van vrijwilligerswerk. POVL wilt graag de randvoorwaarden scheppen om te zorgen dat deze nieuwe doelgroep kan meedoen in onze samenleving. Door aansluiting te zoeken bij bestaande voorzieningen en activiteiten, maar wellicht ook bij nieuwe initiatieven. Maatwerk is belangrijk en goede begeleiding van zowel de vrijwilligersorganisaties als de nieuwe vrijwilligers is cruciaal.

In dezelfde periode heeft de Vereniging Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk (NOV) en Pharos, een landelijk expertise-centrum waar ‘gezondheid en kwaliteit van zorg voor iedereen’ centraal staat, contact gezocht met POVL omdat ze graag het project ‘Aan de Slag’ wilt uitrollen. Zij wilt de succesvolle factoren delen en ondersteuning bieden aan lokale organisaties. Gezamenlijk wordt lokaal een procesmatige aanpak ingericht om vluchtelingen toe te leiden naar vrijwilligerswerk.  

Dit project sluit helemaal aan op ‘ons’ project en daarom hebben we de handen ineengeslagen. Inmiddels is het project ‘Aan de Slag’ gestart in Heerlen en Westelijke Mijnstreek. We hopen ook/gaan ervan uit dat in Leudal gestart kan worden.

Het programma ‘Aan de Slag! Vrijwilligerswerk voor asielzoekers en statushouders’ stimuleert de ontwikkeling van lokale samenwerkingsverbanden en procesinrichting onder lokale organisaties en burgerinitiatieven, zodat asielzoekers en statushouders vrijwilligerswerk gaan doen. Met het traject bevorderen we de gezondheid en veerkracht van asielzoekers en statushouders in de opvang en benutten we hun talenten en vaardigheden. Hiermee vergroten we de kans op succesvolle participatie en integratie, en de kans op het vinden van betaald werk. Zinvolle activiteiten om handen hebben biedt dagstructuur, afleiding van de dagelijkse sleur en het wachten tijdens de asielprocedure in de opvang. De bewoner in de opvang vindt sneller aansluiting met de Nederlandse samenleving en bouwt een eigen netwerk op. De ontmoeting met Nederlandse vrijwilligers en medewerkers van organisaties helpt tevens in de beeldvorming over en weer. Dit zorgt voor meer draagvlak in de samenleving en dus meer veiligheid.

In Heerlen en Sittard-Geleen zijn lokale projectteams, bestaande uit medewerkers van de vrijwilligerscentrale, het COA, Pharos, gemeente en POVL, dit jaar gestart. De teams koppelen op een positieve en energieke manier zoveel mogelijk bewoners van het AZC aan leuke vrijwilligersklussen in beide gemeenten. In kleine groepjes stappen ze vanuit het AZC zo de maatschappij in, leren nieuwe mensen kennen en zijn lekker AAN DE SLAG!

Meedoen in onze samenleving is belangrijk. Het is gezond voor lichaam en geest. Daarnaast draagt het bij aan integratie door het leren spreken van de Nederlandse taal en het weghalen van het negatieve beeld ten aanzien van vluchtelingen en statushouders.

Het is een Win-Win situatie voor alle partijen.

Laat een bericht achter

captcha  

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.