Home image One

vrijwilligers uitgelicht

Vrijwilligers zijn altijd nodig

Soms daalt het ledenaantal. Kijk dan om je heen, naar andere verenigingen en mogelijke samenwerking. Een voorbeeld hiervan, waarbij vrijwilligers een onmisbare rol hebben gespeeld, zie je hier. Of het nu de fanfare, toneel- of sportvereniging is. Een goed voorbeeld hiervan geven de verenigingen Jeu de Boules Club.

lees verder
Home image One

Nieuwsbericht

Opheffing POVL

Het bestuur van de Provinciale Ondersteuning Vrijwilligerswerk Limburg (POVL) heeft besloten om zich ingaande 1 januari 2022 op te heffen. De lokale ondersteuning van vrijwilligerswerk wordt de laatste jaren op een andere manier georganiseerd en het aantal vrijwilligerscentrales lopen terug.

lees verder

Waar zitten onze vrijwilligerscentrales?

De POVL Vrijwilligerscentrale in beeld

Bekijk hier video's over vrijwilligerswerk

Meer vrijwilligers in korte tijd

workshop-01

bekijk folder